Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Miloslav Holman provozovatel webu www.inhol.cz, se zavazuje ochraňovat Vaše osobní údaje a respektovat Vaše soukromí.

Miloslav Holman provozovatel webu www.inhol.cz, se sídlem Měník 105, 503 64 Měník (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje, které shromažďujeme a proč je potřebujeme

Správce, jako výrobce nábytku, shromažďuje tyto osobní údaje pro potřeby vyřízení Vaší poptávky či objednávky, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, pro případ reklamace, případně poskytnutí informací, které od nás žádáte a které nám při odeslání Vaší online poptávky nebo objednávky sami poskytnete, a to v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa (pokud ji poskytnete v těle zprávy)
 • Adresa realizace (pokud ji poskytnete v těle zprávy)
 • Telefonní kontakt
 • E-mailový kontakt

Pokud nám pro vyřízení Vaší poptávky, objednávky nebo služeb sdělíte Vaše osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a námi. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetí straně.

Zabezpečení osobních údajů

Správce se zavazuje k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Abychom uchovali údaje v bezpečí, používáme množství různých počítačových zabezpečovacích postupů, technologií a fyzických kontrol k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným zneužitím.

Jak dlouho používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje si neponecháme déle, než je nezbytné, jak dlouho, závisí na několika podstatných faktorech:

 • Zda existuje právní (regulační) důvod pro jejich uchování (např. plnění ze smlouvy, plnění ze záruk, apod.), zkráceně proč je shromažďujeme.
 • Jaké je jejich stáří, neboli doba nezbytná k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu. Všeobecně lze říci, že data jsou z výše popsaných důvodů shromažďována na dobu přibližně 5 let, nebo do doby než zákazník sám požádá písemně o jejich smazání. Pokud si přejete svá data smazat, zašlete nám prosím Vaši žádost doporučeným dopisem na adresu Miloslav Holman, Měník 105, 503 64 Měník (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití). Ke smazání dat dojde neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

Přístup k osobním údajům a Vaše práva s tím spojená

Vaše práva v souladu s nařízením GDPR uvádíme souhrnně:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním v písemné formě doručené doporučeně na adresu správce osobních údajů (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití).
 • podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto případě bych ráda dostala příležitost vyřešit Vaše případné stížnosti či námitky ke zlepšení našich služeb, nicméně máte právo si stěžovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, email posta@uoou.cz, www.uoou.cz

Cookies

Při procházení webu www.inhol.cz zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Web lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce získává Váš dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Vašich dispozic sjednaných formou objednávky či poptávky na webu www.inhol.cz či prosté e-mailové komunikace. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze k zajištění služeb a produktů, o které nás sami požádáte.

Provozovatel webu:

Miloslav Holman
Měník 105
PSČ: 503 64 Měník

IČO: 459 44 156
DIČ: CZ7312183186